درباره من

684939_L97QJty4.JPG

مرتضی قادری


مدارک تحصیلی و آموزشی تخصصی :

• مدرک کارشناسی ارشد پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

. مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

•   مدرک تخصصی مراقبتهای پیشرفته تروما ATLS از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

•   مدرک تخصصی مدیریت بحران و کاهش خطر در بلایا( DHMR ) از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

•   مدارک دوره های آموزشی تخصصی فوریتهای پزشکی ( اعم از CPR ، تریاژ ، مدیریت راه هوایی و ...)

•   مدرک پزشکیار ورزشی از هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان


سوابق تدریس و فعالیتهای آموزشی :

•   تدریس کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی جهت عموم مردم

•   تدریس تخصصی "مدیریت سلامت در بلایا" جهت دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

•   تدریس تخصصی مباحث فوریتهای پزشکی (اعم از تروما ، CPR ، مدیریت راه هوایی ، تریاژ ، ثابت سازی و انتقال و ... ) جهت دانشجویان رشته های پرستاری ، فوریتهای پزشکی و امداد و سوانح

•   تدریس "مدیریت بحران" و "سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی" جهت پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی

•   تهیه پمفلتها و پوسترهای آموزشی مرتبط با سلامت و فوریتهای پزشکی ( همگانی و تخصصی )

684939_y2P2rQMl.JPG

شرکت در کنگره ها و سمینارها :

•   ارائه مقاله در همایش استانی تازه های پرستاری در اختلالات دستگاه ادراری-تناسلی (سال 84)

•   ارائه مقاله در سمینار کارآموزی در عرصه دانشکده پرستاری و مامایی ( سال 83-84 )

•   ارائه مقاله در سمینار کارآموزی در عرصه دانشکده پرستاری و مامایی ( سال 84-85 )

•   ارائه فرایند نوین آموزش کارورزی فوریتها ویژه دانشجویان پرستاری در جشنواره آموزشی شهید مطهری (جشنواره ملی) (1389)

•   ارائه مقاله در دومین کنگره و جشنواره ملی فوریتهای پزشکی (ارائه 1 سخنرانی و 4 پوستر) (سال 1391)


عناوین مقالات ارائه شده :

•   بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی (حضوری) در زمینه آموزش همگانی احیا (طرح بها)

•   بررسی میزان اثربخشی اجرای طرح آموزش همگانی فوریتهای پزشکی (BLS) بر آگاهی مربیان ورزشی استان اصفهان در سال 1390

•   تدوین استانداردهای ارزیابی مهارتهای بالینی برای تکنسینهای فوریتهای پزشکی با اقتباس از استانداردهای بین المللی و بررسی میزان رضایتمندی پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی اصفهان (تیر ماه 90)

•   بررسی طرح تعیین رابطین آموزشی پایگاههای فوریتهای پزشکی و تکمیل زنجیره آموزشی فوریتهای پزشکی در شهرستان اصفهان

•   مقایسه برگزاری دوره های آموزشی فوریتهای پزشکی به صورت متمرکز و غیر متمرکز در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان


عضویت در کمیته های علمی :

•   عضو کمیته پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان

•   عضو کمیته آموزش و پژوهش نظام پرستاری اصفهان

•   عضو کمیته فرعی آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستقر در معاونت درمان

•   عضو و دبیر کمیته آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان

•   عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

684939_Mv29nE98.JPG


عناوین کسب شده :

•   اخذ رتبه ممتاز در آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان ( سال 1384 )

•   اخذ رتبه نمونه و برگزیده جامعه پرستاری استان اصفهان ( سال 1387 )

•   اخذ رتبه تکنسین فوریتهای پزشکی نمونه کشوری (سال1391)

  • اخذ رتبه اول در آزمون رتبه بندی پرسنل فوریتهای پزشکی کشور (سال 1396)

 

684939_rUTK7z7R.jpg


سوابق اجرایی :

•   پرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب و عروق شهید چمران (اصفهان)

•   مدیر داخلی اتاق فرمان فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان

•   مسئول هماهنگی معاونت فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان

•   کارشناس ناظر بر عملکرد پرسنل عملیاتی کدهای اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان

•   کارشناس دیسپچ 115 شهرستان اصفهان

•   کارشناس مرکز فرماندهی فوریتهای پزشکی ( EOC ) استان اصفهان

•   رابط سازمان نظام پرستاری اصفهان با مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان

•   مسئول آموزش فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان

•   کارشناس ستاد هدایت درمان (معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

•   مسئول آموزش و پژوهش فوریتهای پزشکی استان اصفهان

. معاون آموزشی مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان خمینی شهر

ابداع و اختراع :

. طراحی و ساخت خط کش نوار قلب (ECG Ruler) برای اولین بار در ایران (سال 1390)

  

 morteza ghaderi

/ 0 نظر / 181 بازدید