درباره من


مرتضی قادری


مدارک تحصیلی و آموزشی تخصصی :
•    مدرک کارشناسی پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
•    مدرک تخصصی مراقبتهای پیشرفته تروما ATLS از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
•    مدرک تخصصی مدیریت بحران و کاهش خطر در بلایا( DHMR ) از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
•    مدارک دوره های آموزشی تخصصی فوریتهای پزشکی ( اعم از CPR ، تریاژ ، مدیریت راه هوایی و ...)
•    مدرک پزشکیار ورزشی از هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان


سوابق تدریس و فعالیتهای آموزشی :
•    تدریس کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی جهت عموم مردم
•    تدریس تخصصی "مدیریت سلامت در بلایا" جهت دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
•    تدریس تخصصی مباحث فوریتهای پزشکی (اعم از تروما ، CPR ، مدیریت راه هوایی ، تریاژ ، ثابت سازی و انتقال و ... ) جهت دانشجویان رشته های پرستاری ، فوریتهای پزشکی و امداد و سوانح
•    تدریس "مدیریت بحران" و "سیستم فرماندهی حوادث بیمارستانی" جهت پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی
•    تهیه پمفلتها و پوسترهای آموزشی مرتبط با سلامت و فوریتهای پزشکی ( همگانی و تخصصی )

شرکت در کنگره ها و سمینارها :
•    ارائه مقاله در همایش استانی تازه های پرستاری در اختلالات دستگاه ادراری-تناسلی (سال 84)
•    ارائه مقاله در سمینار کارآموزی در عرصه دانشکده پرستاری و مامایی ( سال 83-84 )
•    ارائه مقاله در سمینار کارآموزی در عرصه دانشکده پرستاری و مامایی ( سال 84-85 )
•    ارائه فرایند نوین آموزش کارورزی فوریتها ویژه دانشجویان پرستاری در جشنواره آموزشی شهید مطهری (جشنواره ملی) (1389)
•    ارائه مقاله در دومین کنگره و جشنواره ملی فوریتهای پزشکی (ارائه 1 سخنرانی و 4 پوستر) (سال 1391)


عناوین مقالات ارائه شده :
•    بررسی و مقایسه میزان اثر بخشی دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی (حضوری) در زمینه آموزش همگانی احیا (طرح بها)
•    بررسی میزان اثربخشی اجرای طرح آموزش همگانی فوریتهای پزشکی (BLS) بر آگاهی مربیان ورزشی استان اصفهان در سال 1390
•    تدوین استانداردهای ارزیابی مهارتهای بالینی برای تکنسینهای فوریتهای پزشکی با اقتباس از استانداردهای بین المللی و بررسی میزان رضایتمندی پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی اصفهان (تیر ماه 90)
•    بررسی طرح تعیین رابطین آموزشی پایگاههای فوریتهای پزشکی و تکمیل زنجیره آموزشی فوریتهای پزشکی در شهرستان اصفهان
•    مقایسه برگزاری دوره های آموزشی فوریتهای پزشکی به صورت متمرکز و غیر متمرکز در مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان


عضویت در کمیته های علمی :
•    عضو کمیته پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان
•    عضو کمیته آموزش و  پژوهش نظام پرستاری اصفهان
•    عضو کمیته فرعی آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستقر در معاونت درمان
•    عضو و دبیر کمیته آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان
•    عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


عناوین کسب شده :
•    اخذ رتبه ممتاز در آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان ( سال 1384 )
•    اخذ رتبه نمونه و برگزیده جامعه پرستاری استان اصفهان ( سال 1387 )
•    اخذ رتبه تکنسین فوریتهای پزشکی نمونه کشوری (سال1391)

  • اخذ رتبه اول در آزمون رتبه بندی پرسنل فوریتهای پزشکی کشور (سال 1396)

 


سوابق اجرایی :
•    پرستار بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی تخصصی قلب و عروق شهید چمران (اصفهان)
•    مدیر داخلی اتاق فرمان فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان
•    مسئول هماهنگی معاونت فنی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان
•    کارشناس ناظر بر عملکرد پرسنل عملیاتی کدهای اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان
•    کارشناس دیسپچ 115 شهرستان اصفهان
•    کارشناس مرکز فرماندهی فوریتهای پزشکی ( EOC ) استان اصفهان
•    رابط سازمان نظام پرستاری اصفهان با مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان
•    مسئول آموزش فوریتهای پزشکی شهرستان اصفهان
•    کارشناس ستاد هدایت درمان (معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
•    مسئول آموزش و پژوهش فوریتهای پزشکی استان اصفهان

ابداع و اختراع :

.   طراحی و ساخت خط کش نوار قلب (ECG Ruler) برای اولین بار در ایران (سال 1390)

  

 morteza ghaderi

/ 0 نظر / 36 بازدید